MAULUDI, Mauludi; SUPRIYANTO, Muhammad; BRAMAYUDHA, Airlangga. Manajemen Pengelolaan Aset Pada Tempat Ibadah. Masjiduna : Junal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 82–95, 2019. DOI: 10.52833/masjiduna.v2i2.53. Disponível em: http://ejournal.stidkiarrahmah.ac.id/index.php/MASJIDUNA/article/view/53. Acesso em: 21 may. 2024.