MAULUDI, Mauludi. Manajemen Fasilitas Air Conditioner Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia Surabaya. Masjiduna : Junal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 115–127, 2020. DOI: 10.52833/masjiduna.v3i2.67. Disponível em: http://ejournal.stidkiarrahmah.ac.id/index.php/MASJIDUNA/article/view/67. Acesso em: 12 jul. 2024.